Beckman Solutions automatiserer reisen til nullutslipp med Energi.AI
Christel Mathiesen
April 7, 2022
Beckman Solutions automatiserer reisen til nullutslipp med Energi.AI

Beckman Solutions har startet reisen mot å bli karbonnøytral og har valgt Energi.AI som plattform for å automatisere og effektivisere prosessen. Beckman Solutions leverer medisinvogner, skap og pakkemaskiner med automatisering og løsninger for medisinhåndtering. I tillegg tilbyr de konsulenttjenester til helsevesenet - fra det lille legekontoret til det store sykehuset.Integrerer bærekraft i bedriftens DNA

Beckman Solution er medlem av FNs Global Compact og har en klar plan for samfunnsansvar. Tom Beckman, eier og daglig leder, er spesielt opptatt av bærekraftsmål nr 7, 8 og 9 går på at bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.


«I Beckman er miljø en viktig del av vårt CSR-arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å sikre gode produksjonsmåter som hensyntar miljøet. Vi øker også andelen firmabiler som er utslippsfrie og per i dag er 70% av firmabilene er elbiler. Vi kjøper ingen nye biler med mindre de er elbiler
Bevisstgjøring er et av mine viktigste fokusområder når det gjelder bærekraft. Jeg er opptatt av at ansatte bevisstgjøres også på de små tingene, som å redusere unødvendig forbruk» Sier Tom BeckmanKlimastrategi gir konkurransefortrinn, spesielt i anbudsprosesser

Økende forventninger om bærekraft fra kunder og ansatte gjør at bedrifter som har klima på agendaen oppnår konkurransefortrinn og fordeler.


«Vi ser vi på klimatiltak som en konkurransefordel og bruker dette elementet aktivt i vår forretningsutvikling. Det er en sterk konkurranse i anbudsprosesser og vi ser at klimastrategi er et stadig større fokus. Selskap som ikke har miljøledelse, blir i mange anbudsprosesser diskvalifisert” sier Beckman.


«Det gir oss en mulighet til å skille oss ut på mange måter, vinne nye kunder, beholde lojale kunder og det gir også gode PR muligheter» fortsetter han.


Vil påvirke og spre ringvirkninger

De opererer i en bransje som ikke spesielt kjent for ta bærekraftige valg. Noe av det viktigste for Beckman Solutions med dette er å med på å påvirke og skape ringvirkninger til partnere og leverandører er noe av de mest viktige med Energi.AI. Vi ønsker på sikt å ta ut rapporter og snakke med kundene våre slik at de forstår at bærekraft er fremtiden.Utfordring! «Det har vært tungvint å få tak i klimadata….»Datainnhenting til karbonregnskap er ressurs og tidkrevende

Mangel på effektive verktøy og manuelle prosesser er ofte det som hindrer selskaper å komme i gang. Datainnhenting til karbonregnskap er ressurs og tidkrevende.


«Det har vært tungvint å få tak i klimadata og jeg har ikke visst hvor jeg skal gjøre av informasjonen når jeg først har den. Det jeg har savnet er et sted å sette ting i system, en samlet plass hvor jeg har oversikt og kan hente ut informasjon når jeg trenger det»


Energi.AI med full automasjon er løsningen

Beckman Solutions er kunde av 24SevenOffice (regnskapssystem) som er sømløst integrert med plattformen Energi.AI, som hjelper bedrifter til å måle, redusere og erstatte CO2 utslipp.

Energi.AI automatiserer datainnhenting, analysere data og ved hjelp av maskinlæring løser selskapets karbonregnskap.

«Vi må bruke kunnskapen med maskinlæring og AI inn i klimaverden. Vi kommer ingen vei hvis vi ikke har denne typen verktøy. Derfor synes jeg Energi.AI er utrolig spennende og rett partner for dette» forteller Beckman energisk

Fra god til dedikert med Energi.AI

Energi.AI er en plattform for fullautomatisert karbonregnskap som dekker den internasjonale standarden GHG protokollen.

«I en hektisk hverdag ønsker jeg meg en løsning som kan tilrettelegge for at jeg kan bruke 15 min i uka på bærekraft og samtidig ha full kontroll. Jeg gleder meg til reisen med Energi.AI, det er denne plattformen bedrifter og verden trenger for å lykkes» avslutter Beckman


Er bedriften din interessert i å komme i gang med å måle utslipp?

Du er velkommen til å kontakte oss på mail: christel@energi.ai


Next article