Forklaring av karbonregnskap
Christel Mathiesen
March 21, 2022
Forklaring av karbonregnskap

Hvis din organisasjonen ønsker å lære mer om karbonregnskap, da er dette for deg! Vi dekker det du trenger å vite om karbonregnskap, Greenhouse Gas Protocol, fordeler med å komme i gang og en kort beskrivelse av løsningen vi tilbyr.

Hva er karbonregnskap?

I sin enkleste form – karbonregnskap er prosessen som organisasjoner bruker for å måle utslippene av klimagasser (GHG), slik at de fullt ut kan forstå deres karbonfotavtrykk og sette mål for å redusere utslippene.


Hvorfor er det viktig?

Det er nå det må skje! Vi lever i en tid hvor verden og fremtidige generasjoner er avhengige at næringslivet går i front og sikrer at alle tar et større ansvar. 12 April 2021 hadde vi i Norge "brukt opp" vår del av fornybare ressurser, som betyr at vi trenger 3,6 jordkloder.

Å få kontroll på utslipp er først og fremst viktig for å holde temperaturene under det viktige 1,5 C-målet. EU vedtok en ny klimalov i juni 2021 som skal gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent. Målet er at EUs utslipp skal reduseres til netto null innen 2050, og skal dekke alle sektorer. Det vil si vi kan forvente oss nye reguleringer innen kort tid og økende CO2 skatter. Store selskaper har allerede minimumskrav om rapportering av scope 1 & 2-utslipp (forklart nedenfor).

Etter COP26 (FNs Klimakonvensjon) i Glasgow har bedrifter innsett at det er kritisk å etablere strategier for bli konkurransedyktige før det er for sent.

En god forståelse av egne utslipp og en solid metodikk for karbonregnskap er avgjørende for å identifisere de største bidragsyterne til karbonutslipp og redusere utslippene.

Fordeler - bra for bunnlinjen!

Konkurransekraft

  • Økende forventninger om bærekraft fra ansatte, investorer, kunder og partner - gjør bedriften din fremtidsrettet og attraktiv.

Tilgang til grønn kapital

  • Tilgang til de beste finansieringsalternativene vil være direkte korrelert til selskapets bærekraftige profil.

Høy tillit i markedet

  • Ettersom bærekraftige selskaper viser at de er ansvarlige, har de høy tillit i markedet. Denne tilliten forsterker omdømmet og fremmer økonomisk vekst.

PR-muligheter

  • I en æra av grønnvasking, har du data og verktøy som sikrer bevis på at du har orden i sysakene!

Rekruttere talenter

  • Det er kamp om det beste talentene. Det ikke tvil om at bærekraft er viktig for nyansatte. Tiltrekk deg de beste talentene!

Lojale kunder / nye kunder

  • Stadig flere kunder foretrekker bedrifter de anser som ansvarlige, og er ofte mer lojale mot disse selskapene. Hvis folk kan velge mellom et bærekraftig produkt og et ikke-bærekraftig produkt til samme pris, velger de det bærekraftige alternativet.


Greenhouse Gas Protocol (Drivhusgass Protokollen)


For å måle karbonutslipp er det mest vanlig å bruke metoden som kalles Greenhouse Gas Protocol. Protokollen ble etablert for 15 år siden for å utvikle og fremme bruken av beste praksis for regnskap og rapportering av klimagassutslipp

GHG-protokollen deler alle utslippene dine inn i tre kategorier:


Scope 1 utslipp:

Kjent som direkte utslipp, er dette utslipp fra aktiviteter som eies eller kontrolleres av en organisasjon. Eksempler inkluderer utslipp fra forbrenning i eide eller kontrollerte kjeler, ovner og kjøretøy; og utslipp fra kjemisk produksjon i eid eller kontrollert prosessutstyr.


Scope 2 utslipp:

Kalles indirekte utslipp, disse er assosiert med en organisasjons forbruk av elektrisitet, varme, damp og kjøling. De er et resultat av en organisasjons aktiviteter eller valg av energileverandør, men kommer fra kilder virksomheten ikke direkte eier eller kontrollerer. Eksempler vil være klimaanlegg og strømbruk til belysning, heiser og IT-utstyr.


Scope 3 utslipp:

Dette er de utslippene som er forårsaket av verdikjeden i forretningsdriften. Eksempler er forretningsreiser eller transport av varer til eller fra et sted, men også kjøp / bruk av råvarer, utvikling av produktemballasje og gjenvinning / deponering av avfall. Scope 3 utslipp inkluderer også livstids utslippene til solgte produkter. Bilprodusenter må for eksempel redegjøre for utslippene til hver bil når den er i bruk.


Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Sett karbonregnskapet på autopilot med Energi.AI

Med Energi.AI trenger du ikke klimakonsulenter for å måle utslippene dine.

Energi.AI automatiserer og tar unna bryet for deg med å samle inn nødvendig og relevante data, konverterer dataene til CO2 og hjelper deg å oppnå målet om karbonnøytralitet raskere.

Vi er en AI-drevet, automatisert karbonregnskap plattform. Energi.AI kommer kontinuerlig å utvikle og legge til funksjonalitet for å sikre en best mulig kundeopplevelse og hjelpe deg til å nå dine mål.

Det er fire enkle trinn for å komme i gang:

  1. Logg inn på Energi.AI
  2. Koble profilen din til integrerte systemer, alle nødvendige data vil bli koblet automatisk når du har godkjent tilgang.
  3. Svar på noen få spørsmål for å sikre nøyaktigheten til dataene
  4. Du er klar - vi tar oss av resten! Se gjennom forbruksdataene dine, sett deg mål og start reisen mot utslippsreduksjon.

Konklusjon

Utviklingen kommer og lover vil bli etablert og håndhevet, karbonregnskap vil bli et  instrumentelt for selskaper i deres konkurransekraft, samt en nødvendighet i virksomhetsrapportering. Det er aldri for tidlig å starte en netto null utslipps strategi da etterspørselen fra forbrukerne, og retningslinjene vil bli pålagt av myndighetene.

Vi ser frem til å se deg ta aksjon!

For mer informasjon, kontakt oss: christel@energi.ai

Next article