Miljøreguleringene kommer - forbered deg i dag
Christel Mathiesen
June 8, 2022
Miljøreguleringene kommer - forbered deg i dag

Det er ingen tvil om at reguleringene og pålegg er i rask utvikling og vil få stor påvirkning for hele næringslivet. Hvordan vil det påvirke SMB og hva kan du gjøre for å forberede deg?


EU implementerer planen på hvordan man skal bli verdens første klimanøytrale kontinent (Europeisk green deal).


For å kunne måle og sikre at vi beveger oss i riktig retning, har man blant annet utviklet  EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter for bærekraftig finans.Hvordan står det til i Norge?

I Norge har vi kuttet 4.2% klimagassutslipp siden 1990 men innen 2030 skal tallet være 55%. Krav til rapportering er allerede innført for større og børsnoterte selskaper, mens kun et fåtall av norske SMBer har kommet i gang med en bærekraftig omstilling.


Noen merker det gjennom indirekte pålegg fra de store selskapene, men det kan også forventes enkelte særnorske krav. Vi ser at reguleringene kommer raskere og raskere og Åpenhetsloven trer i kraft i juli 2022.Reguleringer og rapporteringskrav kommer

Med over 200 ulike standarder, kan det være vanskelig å navigere. NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)og EU taksonomi for å nevne noen.


Fokus handler om hvordan man skal rapportere og forslag til KPIer for å unngå grønnvasking.


Tidslinjene er ikke satt, men at reguleringer kommer er klart. Spørsmålet er bare når?Hva betyr det for SMB?

Ettersom store selskap er underlagt taksonomien er de også avhengig av at sine underleverandører rapporterer, med andre ord;


For at store selskap skal kunne rapportere må derfor underleverandører kunne rapportere.


Vi ser kravene kommer, men også muligheter for å kunne posisjonere seg og ikke minst redusere karbonavtrykk, utslipp og risiko. Man har en unik mulighet å få oversikt før det regulatoriske kommer.Kan jeg ta grep nå?

Ja! Kravene kommer. For din bedrift handler det om å forberede seg på at rapportering blir en norm. Det er stor forskjell på å omstille en bedrift med 2 ansatte og 70 ansatte.  Ikke bare er du rustet til kravene kommer, men det er også med på blant annet å påvirke omdømmet til bedriften;

  • Selskaper ønsker å jobbe med klimabevisste selskaper
  • Bankene premierer bærekraftsdata
  • Nyutdannede mennesker ønsker å jobbe i selskaper som tar ansvar
  • Investorene er stadig mer opptatt av risiko og bærekraft i sine investeringer
  • Kundene har en bevissthet om hvordan de vil handle og hvem de vil handle hos i fremtiden.


Enkle steg for å komme i gang!

  • Sikre forankring i ledelsen
  • Start med å få oversikt over egen profil og utslipp
  • Keep it simple - husk at du trenger ikke gjør alt på en gang.

Vi hjelper deg gjerne i gang med å få oversikt over utslipp. Ta kontakt med oss på jan@energi.ai.


Next article