Tilbyr fullautomatisert karbonregnskap og rådgivning til sine kunder i samarbeid med Energi.ai
Jan Skjøy
September 9, 2022
Tilbyr fullautomatisert karbonregnskap og rådgivning til sine kunder i samarbeid med Energi.ai

Økende etterspørsel fra kunder for å ha oversikt over eget utslipp har gjort at Elverum Regnskap har tatt tak og kan nå tilby fullautomatisert karbonregnskap i samarbeid med Energi.ai

Med kunstig intelligens får bedriftene et datadrevet beslutningsgrunnlag slik at de kan dokumentere og iverksette miljøforbedringer i egen drift. Gjennom Elverum Regnskap tilbys Energi.AI som en effektivt løsning for at deres kunder enkelt kan måle, redusere, erstatte og fjerne CO2-utslipp i sin virksomhet.

Elverum Regnskap sikrer at bedrifter skal kunne være konkurransedyktige og være med på det grønne skiftet.

«Våre kunder som i all hovedsak er små og mellomstore bedrifter uten direkte pålegg. Men, med økende behov i anbud, samt fra deres kunder opplever vi en økende etterspørsel og behov for å kunne levere rådgivning. Det er viktig for oss å møte kundene sine behov, levere gode løsninger og være en god rådgiver for dem.» sier Lene Møllerbakken, daglig leder for Elverum Regnskap.

Hun fortsetter, «sammen med Energi.ai, har vi levert den første gjennomgangen til Veksthuset Personal og fått satt bærekraft på agendaen»

Anders H. Lier, daglig leder i Energi.AI understreker at det grønne skiftet ikke kan gjennomføres uten at bedrifter har full oversikt over egne data. Data er nøkkelen.

«Energi.AI er ledende i verden med helautomatisert karbonregnskap med maskinlæring. Vi har en datadrevet tilnærming som gjør at bedrifts-Norge lett kan se hvordan de kan bidra til det grønne skiftet», sier Lier.

Om selskapene

Elverum Regnskap AS har et ønske om å hjelpe bedrifter med regnskap og sette kunden i sentrum, med fokus på hva kunden trenger og være god på oppfølging.

De har levert regnskap -, ført lønn, hjulpet til med selvangivelsen og gjort årsoppgjør helt siden 1978, og hjelper nå bedrifter i forbindelse med karbonregnskap også. Regnskap er ikke lenger bare regnskap.

Elverum Regnskap bruker både Catacloud, Tripletex og 24SevenOffice, som er sky-baserte regnskapsprogrammer. https://www.elverumregnskap.no/

Veksthuset Personal AS er et personalselskap med bred kompetanse. Deres spesialiserte seniorrådgivere jobber for å styrke verdiskaping gjennom HR tjenester, samtidig som de bidrar til å sikre en meningsfull arbeidshverdag for mennesker. https://veksthusetpersonal.no/

Energi.AI leverer en banebrytende teknologiplattform for å sikre at bedrifter kan bli klimanøytrale. Energi.AI har en unik datadreven strategi hvor det brukes maskinlæring og kunstig intelligens for å gi konkrete kontekstuelle anbefalinger for bedrifter. www.energi.ai

Kontaktinformasjon

Lene Møllerbakken, Elverum Regnskap, daglig leder, lene.m@elverumregnskap.no, 95821036

Christian Amundsen, Veksthuset Personal, Forretningsutvikler, christian@veksthusetpersonal.no, 91301608

Anders H. Lier - Daglig leder Energi.AI, anders@energi.ai / 95284360

Next article